Kjell Lillestøl tilbake som formann

Torsdag 23. mars 2023 var det generalforsamling i klubben med 53 fremmøtte. Det var en svært vellykket generalforsamling, og styret fikk ros for et svært bra år. Regnskapet viste at klubben gikk omtrent i balanse i 2022, til tross for korona og lav aktivitet på våren, noe som var en svært positiv overraskelse. Alle vedtak og alle valg var enstemmige. Det var foreslått at Kjell Lillestøl og Esben Storvand skulle bytte roller, noe som ble enstemmig vedtatt.
Styret konstituerte seg med følgende sammensetning:

  • Kjell Lillestøl, formann
  • Lasse Kittilsen, viseformann
  • Erik Sten Olsen, styremedlem (og casinoforvalter)
  • Velle Andersen, styremedlem (og biljardforvalter)
  • Geir Helstedt, styremedlem (og «husfar»)
  • Asbjørn Solvang, styremedlem (sekretær)
  • Bjørn Saubrekka, varamedlem
  • Einar Toreskaas, varamedlem