Femina

I august 2022 besluttet styre og råd enstemmig å prøve en egen «damegruppe» i klubben, bestående av medlemmenes ektefeller/partnere. Det ble vedtatt ett års prøvetid, og evalueringen konkluderer med at dette er en suksess. Styre og råd har derfor besluttet å videreføre samarbeidet med «Femina» som de nå kaller seg.

Her er et bilde av interimsstyret. Fra venstre Kristin Løkling, Emma Storvand, Trine Løkling, Vibecke Holt og Bente Helga Badlissi:

Mer informasjon, program mm. kommer etter hvert.