Nyheter 2010-2011

Fredag 4. november 2011:
Klubbens 139. bursdag feiret med stil

Det ble en stilfull og verdig feiring av klubbens 139. bursdag fredag 4. november 2011. 26 medlemmer møtte frem til en tre-retters middag med helstekt indrefilet som hovedrett. Alle medlemmene stilte i mørk dress, og alle med ordener bar disse.
perktaler

Per Kongsgaarden (snart 92 år) holdt tale og ga mange spennende glimt fra klubbens start og fra de første 25 år av klubbens liv. Han refererte også fra klubbens 25 års jubileum som fant sted i 1897. Til 25 års jubileet var det laget en kort oppsummering av milepeler de første 25 årene. Det arbeides med å lage et historisk festskrift til klubbens 140 års jubileum i 2012, og her vil de viktigste milepelene også fra de første 25 årene bli tatt med.

Per Kongsgaarden fikk etterpå en oppfordring om å fortelle litt om opprinnelsen til de ordener man har i klubben i dag, hvilke ordener som finnes osv. Han kunne da fortelle at det såkalte ordenskapitlet ble innstiftet ved 25-års jubileet i 1897 (som han hadde nevnt tidligere), og at det er følgende 3 ordener: Ridder, Kommandør og Storkors. Av de tilstedeværende ble pekt på Per Kongsgaarden (selvsagt), Egil Helland og Atle Vik som bærere av storkors. Formannen bærer dette automatisk i egenskap av formann. På bildet ser vi Per Kongsgaarden som holder sin tale, flankert av formann Atle Vik.

Torsdag 13. januar 2011:
Styre og råd gjenvalgt på generalforsamlingen
Torsdag 13. januar var det generalforsamling i Humanitas med 36 fremmøtte. Beretning og regnskap bekreftet et godt år for klubben i 2010. Alle de som sto på valg fra styre og råd ble gjenvalgt, herunder formann Atle Vik. Gratulerer til de gjenvalgte!

Etter generalforsamlingen var det en utsøkt tre-retters middag med helstekt indrefilét og stemningen var god.

Lørdag 30. januar 2010:
Stor dugnadsinnsats av «den yngre garde»!
Lørdag 30. januar ble det satt i gang en stor dugnadsjobb for å fornye underetasjen. Utgangspunktet for dugnaden var et tilbud fra Esben Storvand om å sponse legging av nytt teppe i underetasjen, koblet til en generell oppussing der tak og vegger males samt at det gjøres noen mindre forbedringer i tillegg. Styret sluttet seg til forslaget og tar restfinansieringen av arbeidet utover Esben Storvands bidrag.
dugnad1

Dugnadsgjengen består av Esben Storvand, Velle Andersen, Jan Wroldsen, Jens Wroldsen og Kjetil Steen. Lørdag morgen ble alle taklamper, vegglamper, bilder, tavler osv. demontert og biljardbordene dekket med plast. Deretter gikk gjengen i gang med å sparkle samt male to strøk på tak og vegger. Overskapene ved vasken er tatt ned og skal plasseres på kjøkkenet i første etasje (som har behov for mer skap-plass). Det skal så monteres ny tavle (metall med magnetknapper) der overskapene hang og det blir gjort noen mindre endringer mht. felles bryter for alle vegglamper osv.
dugnad3

Opprinnelig var planen at det skulle legges teppefliser på søndag (høy kvalitet, lett å bytte enkeltfliser). Flisen var imidlertid ikke kommet til butikken. Derfor blir alle lamper, veggskap, bilder osv. montert på plass igjen etter maling (søndag), slik at alt er klart til spilling kommende uke. Dugnadsgjengen planlegger så å legge teppeflisene neste helg. Biljardbordene vil jekkes opp på en side om gangen når flisene legges, og det blir derfor ikke nødvendig å demontere eller flytte biljardbordene. (Bilder: Atle Vik)