Medlemskap

MEDLEMSKAP
Av plasshensyn har klubben vært nødt til å sette en grense på 110 medlemmer. 

Menn over 23 år kan søke om medlemskap. Søknaden skal være anbefalt av 2 eksisterende medlemmer, hvorav den ene er fadder. Fadderen må ha vært medlem av klubben i minst 3 år. Søknaden mottasav styret og annonseres på klubbaften. Deretter henges den på tavla i klubbens lokaler i 14 dager. Søknaden behandles så av klubbens styre og råd i fellesskap. Klubben skal i prinsippet være åpen for medlemmer til enhver tid.

Søknadsskjema for medlemskap finnes her: medlemssøknad2014