Medlemskap

MEDLEMSKAP
Menn over 23 år kan søke om medlemskap. Søknaden skal være anbefalt av 2 eksisterende medlemmer, hvorav den ene er fadder. Fadderen må ha vært medlem av klubben i minst 3 år. Søknaden mottas av styret og annonseres på klubbaften. Ifølge lovene skal søknaden henges på tavla i klubbens lokaler i 14 dager, men vi har den senere tid praktisert å sende ut søknadene på e-post til våre medlemmer. Søknaden behandles så av klubbens styre og råd i fellesskap. Klubben skal i prinsippet være åpen for medlemmer til enhver tid.

Søknadsskjema for medlemskap finnes her: medlemssøknad2023