Salgsbetingelser

Salgsbetingelser for nettbutikk

1. Partene

Selger er Borgerklubben Humanitas, Olavsgate 1, 3916 Porsgrunn, e-post formann@klub.no, telefon 91105886, organisasjonsnummer 886 693 672, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

2. Produkter og pris

I nettbutikken selges mat og drikke til klubbens medlemmer etter invitasjon pr. e-post til spiseaftener mv. Medlemmer må være over 25 år.

Den oppgitte prisen er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

3. Betaling og levering av varer

Kjøper betaler ved bestilling, og produktet leveres på kommende spiseaften, normalt innen en uke og senest innen 4 uker.

Kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling. Kortet blir belastet ved bestilling.

4. Angrerett

Dersom kjøper ønsker å melde avbud til arrangementet, enten pga. sykdom eller av andre grunner, vil kjøpesummen bli refundert innen en uke.

5. Manglende levering

Dersom et produkt ikke blir levert, f.eks. fordi et arrangement blir avlyst, vil innbetalinger bli refundert til kjøper innen en uke.

6. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid gi selger melding om at han vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene kreve prisavslag, eventuelt full refusjon av innbetalt pris.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

7. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 4 og 5. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.