Besøk fra Klubben i Tønsberg

Torsdag 4. mai hadde vi besøk av 3 personer fra «Klubben» i Tønsberg, som ble startet på begynnelsen av 1800-tallet («Klub- og Balselskabet Harmonien»). De tre som kom var (fra høyre) formann Jørgen Petterson, nylig avgått formann Mikkel Lauritzen og bestyrelsesmedlem Jacob Ellefsen. Dette ble en utrolig hyggelig kveld!

Kjell Lillestøl tilbake som formann

Torsdag 23. mars 2023 var det generalforsamling i klubben med 53 fremmøtte. Det var en svært vellykket generalforsamling, og styret fikk ros for et svært bra år. Regnskapet viste at klubben gikk omtrent i balanse i 2022, til tross for korona og lav aktivitet på våren, noe som var en svært positiv overraskelse. Alle vedtak og alle valg var enstemmige. Det var foreslått at Kjell Lillestøl og Esben Storvand skulle bytte roller, noe som ble enstemmig vedtatt.
Styret konstituerte seg med følgende sammensetning:

  • Kjell Lillestøl, formann
  • Lasse Kittilsen, viseformann
  • Erik Sten Olsen, styremedlem (og casinoforvalter)
  • Velle Andersen, styremedlem (og biljardforvalter)
  • Geir Helstedt, styremedlem (og «husfar»)
  • Asbjørn Solvang, styremedlem (sekretær)
  • Bjørn Saubrekka, varamedlem
  • Einar Toreskaas, varamedlem

Klubben kjøper Blaa

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er 67131772-1024x683.jpg

I ekstraordinær generalforsamling torsdag 28. januar 2021 ble det enstemmig besluttet å kjøpe Blaa.. Arbeidene er nå i full gang med maling, innredning osv. Et stort antall medlemmer deltar i dugnad, og vi regner med innflytting sommeren 2021.