Biljard

Informasjon om Humanitas Open 2020 (eiere, trekning, resultater) finner du her.

Biljard (carambole) har vært spilt gjennom det meste av klubbens historie. En egen
biljardkomite arrangerer turneringer mv. Komiteen består av følgende:

  • Velle S. Andersen, formann (41 14 42 38)
  • Sjur Gaarder Larsen, nestformann (91 70 06 13)
  • Jan Wroldsen, ansvar for utstyr/vedlikehold (99 27 20 29)
  • Rune Larsen, turneringsleder (91 72 06 40)
  • Jarann Pettersen, (90 59 33 74)

Hvert år arrangeres Humanitas Open. Vanligvis starter denne i januar og avsluttes i mai. Før starten av Humanitas Open er det utlodning og auksjon på alle de deltakende spillere. Reglene for utlodning og auksjon finner du her: Biljardauksjon