Nyheter 2006-2009

Torsdag 15. oktober 2009:
Hummeraften de luxe!
Torsdag 15. oktober gikk den årlige Hummeraften av stabelen. Ryktet har opparbeidet seg over tid om denne kvelden, derfor var det hele 9 gjester fra Skiens Klubselskab og 5 gjester fra Ringen Brevik til stede. Allerede en uke før påmeldingsfristen var hummeraftenen fulltegnet! (dermed blir det også i år en «ekstra hummeraften» – den 22. oktober).
hummeraften2009

Som vanlig var det vår eminente sjefshummerfisker Rune som skaffet maten, og den var som utsøkt! Noe mer eller mindre kan ikke sies om den saken.

Totalt var det 49 personer til stede på hummeraftenen, herunder formann i Skiens Klubselskab Jan Ahlsen, formann i Ringen Brevik Øystein Malmgren og æresmedlem i Skiens Klubselskab Halvor Bakke.

Det var rikelige mengder med hummer. På slutten av kvelden ble derfor den resterende mengde hummer auksjonert bort av viseformann Walter Thorjussen.

Torsdag 5. mars 2009:
Generalforsamling – Atle Vik gjenvalgt som formann for to år
Det var svært gledelig at hele 37 medlemmer møtte opp på årets generalforsamling i Humanitas, en kraftig økning fra fjorårets 26. Atle Vik (bildet) ble gjenvalgt som formann for to nye år. Nytt styremedlem etter Egil Helland ble Halvard Berg (som rykket opp fra varamannsplass). Nye varamenn til styret ble Leif Grønnerød og Jahn Mydland.
atle2009

Etter forslag fra rådets formann, Tore Kittilsen, ble det vedtatt å opprette to nye funksjoner i klubben: Kasinoforvalter og biljardforvalter. Punkter om dette ble lagt inn i Humanitas’ lover. Som kasinoforvalter ble valgt Egil Helland, som biljardforvalter ble valgt Kjell Lillestøl.

Etter forslag fra Rune besluttet generalforsamlingen ellers at klubbens bursdag skal markeres på en høytidelig måte hvert år rundt 4. november. Rune Larsens forslag om at røykeloven skal gjelde i klubbens lokaler, ble også vedtatt av generalforsamlingen. Dette betyr at det ikke blir anledning til å røyke inne i klubben før vi har fått eget røykerom.

Torsdag 20. november 2008:
Legging av nytt gulv er ferdig!
På mandag skrev vi at legging av gulv var godt i gang. Nå viser det seg allerede at gulvet er ferdig lagt, takket være stor innsats fra enkelte av medlemmene som har stått på i dagevis. Knut Brun Larsen, Einar Romnes, Hallvard Berg, Trond Olsen, Egil Helland, Jan B. Rønhaug, Atle Vik (og sikkert noen til) har demontert lister, lagt nytt gulv, montert nye gulvlister osv. Og de er allerede ferdige i løpet av torsdag 20. november! Kjempeinnsats. (Bildene er tatt tirsdag 18. november.) Dermed er vi også i rute med neste spiseaften torsdag 27. november (TORSK). Det blir så fest for verdibreveiere 5. desember og julebord med biljardauksjon torsdag 11. desember.

Torsdag 25. januar 2007:
Styre og råd gjenvalgt på generalforsamlingen
Hele styret og rådet ble gjenvalgt på årsmøtet i Humanitas torsdag 25. januar. Gjennomgang av årsrapport og regnskap viste at det første fulle året i egne lokaler har vært et godt driftsår. Det er imidlertid ønskelig med en liten økning i medlemsmassen.

Fredag 17. november 2006:
Damenes aften
damenesaften3
Her kan du se bilde fra Damenes aften, fredag 17. november. Til sammen 15 av klubbmedlemmenes «ledsagere» var til stede og koste seg med kamskjell, andebryst og mye mer.