Ringen

Ringens egen hjemmeside finner du her: ringenbrevik.org

Biljardspillere fra Skien og Porsgrunn deltar i Ringens turnering, «Ringen Open».