Om oss

FORMÅL:
Helt siden starten av klubben den 4. november 1872 har klubbens formål vært:

«Ved morende samt aanden uddannende adspredelser at fordrive den tid der kan bortvendes fra livets alvorlige sysler.»

Klubbens motto er: FESTINA LENTE (il langsomt).

KONTAKTINFORMASJON:

 • Formann: Esben Storvand (mobil 994 34 180)
 • Org.nr.: 886 693 672
 • Klubbens telefon: 35 55 24 90
 • Klubbens adresse: Olavs gate 1, 3916 Porsgrunn
 • E-post til klubben: post@klub.no
 • E-post til formannen: formann@klub.no

Styret består av:

 • Esben Storvand (formann), tlf. 994 34 180
 • Øystein Davidsen (nestformann), tlf. 481 11 788
 • Erik Sten Olsen (sekretær), tlf. 99 23 12 37
 • Jan Løkling (styremedlem), tlf. 900 31 570
 • Velle S. Andersen (styremedlem), tlf. 411 44 238
 • Lars Evensen (varamedlem), tlf. 905 31 160
 • Geir Kolve (varamedlem), tlf. 948 02 335

Rådet består av:

 • Kjell Lillestøl (ordfører), tlf. 911 05 886
 • Bjørn Wendelborg
 • Sjur Gaarder Larsen
 • Jan B. Rønhaug
 • Trond Hannemyr
 • Æresmedlem Tore Kittilsen (vara)
 • Æresmedlem Egil Helland (vara)

Andre funksjoner:

 • Kasinoforvalter: Trond Olsen, tlf. 993 58 894
 • Biljardforvalter: Velle S. Andersen, tlf. 411 44 238
 • Revisor: Tor O. Helgesen

HISTORIE:
Klubben ble stiftet 4.november 1872. Stifterne var:

 • Joh. Holler
 • H.C. Paus Knudsen
 • Jørgen Flood Mathisen
 • A.C Hauland
 • Rasmus Rasmussen
 • A.G. Andersen Hals

MEDLEMSKAP
Klubben har nå ca. 120 medlemmer.
Menn over 23 år kan søke om medlemskap. Søknaden skal være anbefalt av 2 eksisterende medlemmer, hvorav den ene er fadder. Fadderen må ha vært medlem av klubben i minst 3 år. Søknaden mottas av styret og annonseres på klubbaften. Deretter henges den på tavla i klubbens lokaler i 14 dager. Søknaden behandles så av klubbens styre og råd i fellesskap. Klubben skal i prinsippet være åpen for medlemmer til enhver tid.

Søknadsskjema for medlemskap finnes her: medlemssøknad2014