Om oss

FORMÅL:
Helt siden starten av klubben den 4. november 1872 har klubbens formål vært:

«Ved morende samt aanden uddannende adspredelser at fordrive den tid der kan bortvendes fra livets alvorlige sysler.»

Klubbens motto er: FESTINA LENTE (il langsomt).

KONTAKTINFORMASJON:

 • Formann: Kjell Lillestøl (mobil 911 05 886)
 • Org.nr.: 886 693 672
 • Klubbens telefon: 911 05 886
 • Klubbens adresse: Storgata 174D, 3915 Porsgrunn
 • E-post til klubben: post@klub.no
 • E-post til formannen: formann@klub.no

Styret består av:

 • Kjell Lillestøl (formann), tlf. 911 05 886
 • Lasse Kittilsen (nestformann), tlf. 905 81 349
 • Erik Sten Olsen (styremedlem), tlf. 992 31 237
 • Geir Helstedt (styremedlem), tlf. 900 46 901
 • Velle S. Andersen (styremedlem), tlf. 411 44 238
 • Asbjørn Solvang (sekretær) tlf. 906 42 945
 • Bjørn Saubrekka (varamedlem), tlf. 958 32 059
 • Einar Toreskaas (varamedlem), tlf. 908 75 005

Rådet består av:

 • Esben Storvand (ordfører), tlf. 994 34 180
 • Øystein Davidsen
 • Jan Løkling
 • Knut Bruun Larsen
 • Trond Hannemyr
 • Æresmedlem Walter Thorjussen (tiltrer Rådet)

Andre funksjoner:

 • Kasinoforvalter: Erik Sten Olsen, tlf. 992 31 237
 • Biljardforvalter: Velle S. Andersen, tlf. 411 44 238
 • Revisor: Thomas Svenkesen

HISTORIE:
Klubben ble stiftet 4.november 1872. Stifterne var:

 • Joh. Holler
 • H.C. Paus Knudsen
 • Jørgen Flood Mathisen
 • A.C Hauland
 • Rasmus Rasmussen
 • A.G. Andersen Hals

MEDLEMSKAP
Menn over 23 år kan søke om medlemskap. Søknaden skal være anbefalt av 2 eksisterende medlemmer, hvorav den ene er fadder. Fadderen må ha vært medlem av klubben i minst 3 år. Søknaden mottas av styret og annonseres på klubbaften. Ifølge lovene skal søknaden henges på tavla i klubbens lokaler i 14 dager, men vi har den senere tid praktisert å sende ut søknadene på e-post til våre medlemmer. Søknaden behandles så av klubbens styre og råd i fellesskap. Klubben skal i prinsippet være åpen for medlemmer til enhver tid.

Søknadsskjema for medlemskap finnes her: medlemssøknad2023