Nye lokaler 2005

Torsdag 25. august 2005:
Et historisk øyeblikk: Innvielse av nye lokaler
Torsdag 25. august var et historisk øyeblikk for klubben. Etter 133 års drift kunne klubben for første gang ønske velkommen i egne lokaler!
Innvielse1

Meny for kvelden var lågenlaks med dessert, servert av klubbens eminente kokk.

Blant talerne var formann Halvor Bakke i Skiens Klubselskab, formann Svein Mathisen i Ringen Brevik, Humanitas’ formann Atle Vik samt klubbens egen historiker Per Kongsgaarden.
Innvielse2

Våre naboklubber i nord og sør overrakte en sjekk til innkjøp av ny formannsstol til klubben. Dette var også en hyllest til vår formann som har gått i bresjen for innkjøp av nye lokaler.

Det har vært en omfattende dugnadsinnsats i løpet av sommeren, og lokalene fremstår nå i særdeles innbydende stand. Mange har deltatt på dugnaden, men på åpningskvelden ble spesielt fire medlemmer fremhevet for sin innsats: Klubbens formann Atle Vik, styremedlemmene Jan B. Rønhaug og Egil Helland, samt formann i biljardkomitéen Kjell Lillestøl. Til høyre ser du bilde fra innvielsesfesten, fra venstre formann Svein Mathisen fra Ringen i Brevik, formann Halvor Bakke fra Skiens Klubselskab, formann i Humanitas’ råd Tore Kittilsen, tidligere rådsformann i Humanitas Hans Jacob Larsen og klubbmedlem Ragnar Woxen.
Innvielse3

Ca. 30 medlemmer var til stede på innvielsen. Bilder fra oppussingen finner du nedenfor.

Noen bilder før oppussingen:
baromradekjellerspisesal

Noen bilder fra selve oppussingen:
biljardutbiljardinnkjokken

dugnadshelterkjellerpussoppuss1

vegg2pausekrabbeattendemai