Rådet

Rådet består av:

  • Kjell Lillestøl (ordfører), tlf. 911 05 886
  • Jan Løkling
  • Lasse Kittilsen
  • Bjørn Wendelborg
  • Trond Hannemyr
  • Æresmedlem Tore Kittilsen (tiltrer Rådet)
  • Æresmedlem Egil Helland (tiltrer Rådet)