Historie

HISTORIE:
Klubben ble stiftet 4.november 1872. Stifterne var:

  • Joh. Holler
  • H.C. Paus Knudsen
  • Jørgen Flood Mathisen
  • A.C Hauland
  • Rasmus Rasmussen
  • A.G. Andersen Hals

I forbindelse med klubbens 145-års jubileum 4. november 2017, skrev formannen en bok om klubbens tilblivelse, historie, alle medlemmer gjennom 145 år mm.