Styret

Styret består av:

  • Esben Storvand (formann), tlf. 994 34 180
  • Øystein Davidsen (nestformann), tlf. 481 11 788
  • Erik Sten Olsen (sekretær), tlf. 99 23 12 37
  • Jan Løkling (styremedlem), tlf. 900 31 570
  • Velle S. Andersen (styremedlem), tlf. 411 44 238
  • Lars Evensen (varamedlem), tlf. 905 31 160
  • Geir Kolve (varamedlem), tlf. 948 02 335