Styret

Styret består av:

  • Esben Storvand (formann), tlf. 994 34 180
  • Øystein Davidsen (nestformann), tlf. 481 11 788
  • Erik Sten Olsen (sekretær), tlf. 992 31 237
  • Geir Helstedt (styremedlem), tlf. 900 46 901
  • Velle S. Andersen (styremedlem), tlf. 411 44 238
  • Bjørn Saubrekka (varamedlem), tlf. 958 32 059
  • Asbjørn Solvang (varamedlem), tlf. 906 42 945