Styret

Styret består av:

  • Kjell Lillestøl (formann), tlf. 911 05 886
  • Øystein Davidsen (nestformann), tlf. 481 11 788
  • Erik Sten Olsen (sekretær), tlf. 99 23 12 37
  • Per Erik Foss (kasserer), tlf. 414 70 299
  • Velle S. Andersen (styremedlem), tlf. 411 44 238
  • Lars Evensen (varamedlem), tlf. 905 31 160
  • Geir Kolve (varamedlem), tlf. 948 02 335