Klubben ønsker å kjøpe “AVIS-lokalene”

Det var rekordstort fremmøte på generalforsamling torsdag 22. mars. Hele 48 medlemmer møtte opp, og det ble enstemmig besluttet å gi styret fullmakt til å forhandle om kjøp av seksjon 2 (“næringsdelen”), gjennom bruk av forkjøpsretten.

Det ble gjort noen mindre endringer i styret. Trond Olsen overtar som casinoforvalter etter mange års solid innsats av Bjørn Wendelborg. Det ble også vedtatt en mindre økning av kontingenten fra 1000 til 1250 kroner pr. halvår.