OM BORGERKLUBBEN HUMANITAS
På disse sidene finner du informasjon om klubben, formål, medlemskap, historie osv.


Generalforsamlingen, klubbens høyeste myndighet
Generalforsamling skal normalt holdes innen 1. mars hvert år.

I følge vedtektene skal generalforsamlingen behandle følgende saker:

  1. Valg av referent
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Lovendringsforslag
  4. Behandling av innkommende forslag
  5. Styrets årsberetning
  6. Revidert regnskap
  7. Valg i henhold til lovene

Eventuelle forslag skal være styret i hende senest en uke før generalforsamlingen.


Styret
Styret velges på generalforsamlingen hvert år. Formannen velges for ett år av gangen, mens andre styremedlemmer velges for to år om gangen (2-3 velges hvert år).
  


Rådet
Rådet er "seniorenes korrektiv" og velges også av generalforsamlingen. Rådet fungerer også som valgkomité.
 


Casinoforvalter og biljardforvalter
Det velges i tillegg til styre og råd også casinoforvalter og biljardforvalter. Casinoforvalter har ansvar for innkjøp, salg fra baren osv.
 


Webredaktør: © KJELL LILLESTØL   |  mobil 911 05 886