Rådet

Rådet består av:

  • Tore Kittilsen (formann), tlf. 91312059
  • Per Kongsgaarden
  • Egil Helland
  • Bjørn Wendelborg
  • Sjur Gaarder Larsen
  • Jan B. Rønhaug (varamedlem)
  • Trond Hannemyr (varamedlem)