Vilkår for kjøp

Vi er en medlemsorganisasjon hvor medlemmene kjøper mat og drikke til medlemskvelder, enten via Vipps eller via bankkort i klubben.